จูนจิต 21 วัน ปาฏิหาริย์ Covid-19 เปลี่ยนชีวิต

0( 0 REVIEWS )
3 STUDENTS
TAKE THIS COURSE
  • ฿2,100.00
  • UNLIMITED ACCESS

จูนจิต 21 วัน ปาฏิหาริย์ Covid-19 เปลี่ยนชีวิต

เนื้อหาของคอร์สนี้

บทเรียน
21 วัน ปาฏิหาริย์ โควิด เปลี่ยนชีวิต – Day1 ยิ้มรับสถานการณ์ 00:16:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิด เปลี่ยนชีวิต – Day2 l Hello COVID 00:12:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิด เปลี่ยนชีวิต – Day3 โควิดมา ปัญญาเกิด 00:16:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิด เปลี่ยนชีวิต – Day4 l คิดเป็นเห็นโอกาส 00:18:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิด เปลี่ยนชีวิต – DAY 5 สำเร็จท่ามกลางวิกฤต 00:19:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิด เปลี่ยนชีวิต – DAY 6 คุณอยากเป็นใครในอนาคต 00:22:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิด เปลี่ยนชีวิต – DAY 7 ฝึกสื่อสารกับจิตใต้สำนึก 01:00:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิด เปลี่ยนชีวิต – DAY 9 กระบวนการยอมรับตัวเอง 00:42:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิด เปลี่ยนชีวิต – DAY 10 เข้าถึงหัวใจเศรษฐี 00:11:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิดเปลี่ยนชีวิต l DAY 18 สร้างโลกใหม่ให้ตัวเอง 01:32:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิดเปลี่ยนชีวิต l DAY 17 อิสระจากทุกสิ่ง 00:12:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิดเปลี่ยนชีวิต l DAY 16 ใช้ชีวิตล้ำเลิศ และดีที่สุด 00:45:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิดเปลี่ยนชีวิต l DAY 15 Delete จิตทั้งระบบ 01:07:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิดเปลี่ยนชีวิต l DAY 14 เวลาทำให้เราค้นพบตัวเอง 00:19:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิดเปลี่ยนชีวิต l DAY13 ใช้ชีวิตให้ง่ายที่สุด 00:42:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิดเปลี่ยนชีวิต l DAY 12 คิดเป็น ‘เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส’ 00:11:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิดเปลี่ยนชีวิต l Day 11 วิธีจูนจิตบวกกับชีวิต 00:32:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิดเปลี่ยนชีวิต – day 19 00:15:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิดเปลี่ยนชีวิต – DAY 20 การสร้างคุณค่าให้กับชีวิต 00:20:00
21 วัน ปาฏิหาริย์โควิดเปลี่ยนชีวิต | Day 21 สร้างปาฎิหาริย์ให้เกิดขึ้นทุกวัน 01:04:00
ถาม - ตอบ
ถาม-ตอบ ครั้งที่ 1 – กระบวนการจูนจิตเพื่อค้นพบปาฏิหาริย์ของชีวิต FREE 00:59:00
Q&A พิเศษ l สุดยอดเตรียมตัวสู่โลกใหม่ FREE 00:28:00
คลิปพิเศษ
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 1 00:04:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 2 00:06:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 3 00:05:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 4 00:05:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 5 00:08:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 6 00:08:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 7 00:07:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 8 00:08:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 9 00:10:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 10 00:11:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 11 00:11:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 12 00:12:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 13 00:12:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 14 00:12:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 15 00:12:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 16 00:16:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 17 00:11:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 18 00:10:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 19 00:11:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 20 00:12:00
โปรแกรม 21 วัน ปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิต Day 21 00:18:00

Instructors

3 STUDENTS ENROLLED
© 2017 educationlife-online.com All rights reserved.