จูนจิตโฮโมดีอุส Homo Deus

0( 0 REVIEWS )
72 STUDENTS
TAKE THIS COURSE
  • ฿5,000.00 ฿3,500.00
  • UNLIMITED ACCESS

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. หนังสือ
2. E-Book
3. Audiobook

ทดลองอ่าน E-Book ฟรี คลิก!

จูนจิต โฮโมดีอุส HoMo Deus

เนื้อหาของคอร์สนี้

ทดลองฟัง
ทดลองฟัง จูนจิต Homo Deus | Audio book | อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข FREE 00:26:00
บทเรียน
บทนำ – จูนจิตสะท้านโลก Homo Deus – อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข 00:23:00
Audio book | Homo Deus 1.0 | อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข 00:48:00
Audio book | Homo Deus 2.0 | อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข 00:36:00
Audio book | Homo Deus 3.0 | อ.สถิตธรรม เพ็ญสุข 00:33:00
Audio book – Homo Deus 4.0 – อสถิตธรรม เพ็ญสุข 00:48:00
Audio book – Homo Deus 5.0 – อสถิตธรรม เพ็ญสุข 00:34:00
Audio book – Homo Deus 6.0 – อสถิตธรรม เพ็ญสุข 00:28:00
Audio book – Homo Deus 7.0 – อสถิตธรรม เพ็ญสุข 00:25:00
Audio book – Homo Deus 7.0 – อสถิตธรรม เพ็ญสุข 00:25:00
Audio book – Homo Deus 8.0 – อสถิตธรรม เพ็ญสุข 00:53:00
Audio book – Homo Deus 9.0 – อสถิตธรรม เพ็ญสุข 00:42:00
Audio book – Homo Deus 10.0 – อสถิตธรรม เพ็ญสุข 00:30:00
Audio book – Homo Deus 11.0 – อสถิตธรรม เพ็ญสุข 00:40:00
Audio book – Homo Deus 12.0 – อสถิตธรรม เพ็ญสุข 00:37:00
กิจกรรมพิเศษ
จูนจิตกลุ่ม 19 ม.ค.63 – โฮโมดีอุส Homo Deus จูนจิตสะท้านโลก 00:55:00

Instructors

72 STUDENTS ENROLLED
© 2017 educationlife-online.com All rights reserved.