The Source กู้ภพชาติทางจิตวิญญาณ

0( 0 REVIEWS )
51 STUDENTS
TAKE THIS COURSE
  • ฿3,500.00
  • UNLIMITED ACCESS

ชีวิต คือธรรมชาติสูงสุดนั้น อุดมสมบูรณ์และงดงามภายในตัวเอง เราสามารถเข้าถึงภพชาติแห่งการเรียนรู้ได้จากการฝึกฝนประสบการณ์ จะทำให้รู้แจ้งได้ในที่สุด!

การค้นพบชีวิตที่แท้จริง จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราค้นพบจิตวิญญาณ วินาทีนี้ คือการเดินทางของชีวิตทำให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงความเร้นลับของจักรวาล

ผมจะขอถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เพื่อบอกเล่าความมหัศจรรย์ของชีวิต ซึ่งพวกเราทุกคนก็มีเรื่องราวเช่นเดียวกับผม

ขอให้งานเขียนชิ้นนี้ จงเปลี่ยนชีวิตของคุณ เหมือนที่มันได้เปลี่ยนชีวิตของผมไปแล้วตลอดกาล

 

ด้วยความรักจากหัวใจ

 

อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข

ครูและโค้ชทางจิตวิญญาณระดับโลก

—————————————-

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. หนังสือ
2. E-Book
3. Audiobook

ทดลองอ่าน E-Book ฟรี คลิก!

คอร์สออนไลน์ The Source กู้ภพชาติทางจิตวิญญาณ

เนื้อหาของคอร์สนี้

ทดลองฟัง
บทนำ The Source กู้ภพชาติทางจิตวิญญาณ FREE 00:46:00
บทเรียน
The Source กู้ภพชาติทางจิตวิญญาณ 1.0 00:36:00
The Source กู้ภพชาติทางจิตวิญญาณ 2.0 00:50:00
The Source กู้ภพชาติทางจิตวิญญาณ 3.0 00:43:00
The Source กู้ภพชาติทางจิตวิญญาณ 4.0 01:00:00
The Source กู้ภพชาติทางจิตวิญญาณ 5.0 00:49:00
The Source กู้ภพชาติทางจิตวิญญาณ 6.0 00:46:00
The Source กู้ภพชาติทางจิตวิญญาณ 7.1 00:22:00
The Source กู้ภพชาติทางจิตวิญญาณ 7.2 00:46:00

Instructors

51 STUDENTS ENROLLED
© 2017 educationlife-online.com All rights reserved.